Intervencije

Intevencije v letu 2015

15.02.2015 10:04; Požari v objektih, Stanovanjske stavbe, Drtija 3, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 7 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
20.02.2015 14:07; Požari na prometnih sredstvih, požari na sredstvih cestnega prometa, Sveti Andrej 2, Moravče. Iz PGD Moravče sta sodelovala 2 gasilca, PGD Krašce 4 gasilci in CPV Domžale 3 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
28.02.2015 12:25; Požari v objektih, Stanovanjske stavbe, Gorica 15, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 15 gasilcev, PGD Krašce 11 gasilcev in CPV Domžale 4 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
28.02.2015 21:39; Požari v objektih, Stanovanjske stavbe, Soteska pri Moravčah 4A, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 15 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
14.03.2015 23:36; Požari v objektih, Stanovanjske stavbe, Zgornji Tuštanj 16A, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 10 gasilcev in iz PGD Vrhpolje 8 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
24.03.2015 09:14; Požari v objektih, Stanovanjske stavbe, Vrhpolje pri Moravčah 3A, Moravče. Iz PGD Moravče so sodelovali 4 gasilci, iz PGD Vrhpolje 2 gasilca in iz CPV Domžale 3 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
24.03.2015 20:09; Tehnična in druga pomoč, tehnična in druga pomoč, reševanje obolelih, Soteska pri Moravčah 12, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 10 gasilcev in iz CPV Domžale 4 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
24.03.2015 20:35; Tehnična in druga pomoč, tehnična in druga pomoč, reševanje obolelih, Vegova ulica 1. Iz PGD Moravče je sodelovalo 12 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
29.04.2015 15:53; Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe, Požar gospodarskega poslopja, Drtija 23, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 16 gasilcev, PGD Krašce 11 gasilcev, PGD Peče 11 gasilcev, PGD Vrhpolje 8 gasilcev, PGD Velika vas 9 gasilcev in CPV Domžale 4 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
24.06.2015 07:23; Tehnična in druga pomoč, tehnična in druga pomoč, Poplave, poplave meteorne vode, Šlandrova Cesta 9A, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 6 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
05.07.2015 23:19; Požari v naravi oziroma na prostem, požari na travniških površinah, Ples 2, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 14 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
03.08.2015 18:28; Tehnična in druga pomoč, tehnična in druga pomoč, Poplave, poplave meteorne vode, Šlandrova Cesta 9A, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 7 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
24.08.2015 18:17; Tehnična in druga pomoč, tehnična in druga pomoč, Cesta Heroja Vasje 13A, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 7 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
31.08.2015 13:37; Tehnična in druga pomoč, tehnična in druga pomoč, Limbarska gora 23, Moravče. Iz PGD Moravče so sodelovali 3 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
05.11.2015 09:17; Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe,Dole pri Krašcah 46. Iz PGD Moravče je sodelovalo 13 gasilcev, PGD Krašce 7 gasilcev, PGD Domžale mesto 11 gasilcev in CPV Domžale 6 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
02.12.2015 11:00; Požari na prometnih sredstvih, požari na delovnih, kmetijskih in gradbenih strojih, Straža pri Moravčah 8, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 7 gasilcev, CPV Domžale 5 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
03.12.2015 13:17; Požari v objektih, Stanovanjske stavbe, Gora pri Pečah 10, Peče. Iz PGD Moravče so sodelovali 4 gasilci, PGD Peče 5 gasilcev in CPV Domžale 4 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
03.12.205 14:27; Tehnična in druga pomoč, tehnična in druga pomoč, Vegova ulica 32, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 7 gasilcev, CPV Domžale 5 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
28.12.2015 18:12; Požari v objektih, Stanovanjske stavbe, Vegova ulica 3, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 10 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).