Intervencije

Intevencije v letu 2014

01.02.2014 - 08.02.2014; Intervencije od 1.2.2014 do 8.2.2014 ob žledolomu v celi Sloveniji (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
08.03.2014 13:51; Požari v naravi oziroma na prostem, požari na gozdnih in grmovnih površinah, Detelova cesta, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 13 gasilcev, PGD Vrhpolje 9 gasilcev in iz PGD Krašce 12 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
25.04.2014 21:17; Tehnična in druga pomoč, ujet maček na drevesu, Zalog pri Moravčah, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 5 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
15.05.2014 20:09; Požari v objektih, Stanovanjske stavbe, Katarija 34, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 12 gasilcev, PGD Velika vas 10 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
02.06.2014 16:57; Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe, Krašce 20, Krašce. Iz PGD Moravče je sodelovalo 19 gasilcev, PGD Krašce 19 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
08.06.2014 16:48; Nesreče v cestnem prometu, prometne nesreče, Spodnja Dobrava, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 9 gasilcev, CPV Domžale 4 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
30.06.2014 01:35; Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe, Spodnji Prekar 2, Spodnji Prekar. Iz PGD Moravče je sodelovalo 15 gasilcev, PGD Velika vas 21 gasilcev, PGD Krašce 9 gasilcev, PGD Vrhpolje 3 gasilci in CPV Domžale 3 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
07.07.2014 12:18; Tehnična in druga pomoč, odstranjevanje drevesa, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 7 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
21.09.2014 17:42; Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe, Drtija, 51, Termit Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 17 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
13.10.2014 18:38; Tehnična in druga pomoč, tehnična in druga pomoč, Reševanje živali iz jame, Imenje. Iz PGD Moravče so sodelovali 3 gasilci in iz PGD Krašce 20 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
22.10.2014 00:38; Požari v objektih, Stanovanjske stavbe, udar strele, Spodnji Tuštanj 17A. Iz PGD Moravče je sodelovalo 18 gasilcev in 9 gasilcev iz PGD Vrhpolje (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
07.11.2014 19:26; Poplave, poplave ob vodotokih, občina Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 12 gasilcev, iz PGD Krašce 11 gasilcev, PGD Velika vas 4 gasilci, PGD Peče 3 gasilci in PGD Vrhpolje 2 gasilca (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).