Intervencije

Intevencije v letu 2013

14.01.2013 00:33; Nesreče v cestnem prometu, prometne nesreče, Marokova ulica 13, Moravče. Iz PGD Moravče je sodeloval 1 gasilec. (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
03.02.2013 18:57; Stanovanjske stavbe, Požari v objektih, Dimniški požar, Trg Svobode 20. Iz PGD Moravče je sodelovalo 11 gasilcev in iz CPV Domžale so sodelovali 3 gasilci. (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
05.02.2013 05:56; Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe, Velika vas 19, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 15 gasilcev, PGD Velika vas 15 gasilcev, PGD Studenec 6 gasilcev, PGD Senožeti 19 gasilcev, PGD Vrhpolje 5 gasilcev, PGD Peče 5 gasilcev in CPV Domžale 5 gasilcev. (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
24.02.2013 07:25; Visok sneg, snegolom, Podrto drevo, Partizanska cesta, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 6 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
09.05.2013 23:05; Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe, Vegova ulica 38, Moravče Iz PGD Moravče je sodelovalo 16 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
11.05.2013 20:54; Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe, Prikrnica 14, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 20 gasilcev Iz PGD Krašce je sodelovalo 11 gasilcev, iz PGD Studenec je sodelovalo 11 gasilcev in iz CPV Domžale so sodelovali 4 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
29.07.2013 17:00; Vetrolom, Močan veter, Moravče, Drtija, Negastrn, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 18 gasilcev, iz PGD Krašce 6 gasilcev in iz PGD Vrhpolje 4 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
21.08.2013 19:29; Ogrožanja ali napad živali na ljudi in stvari, napad živali na ljudi ali stvari, Goričica pri Moravčah 19, Češnjice pri Moravčah 40. Iz PGD Moravče je sodelovalo 6 gasilcev(Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
14.10.2013 11:22; Tehnična in druga pomoč, Šlandrova cesta 3, Moravče. Iz PGD Moravče sta sodelovala 2 gasilca (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
24.12.2013 14:40; Tehnična in druga pomoč, Vegova ulica 27A, Moravče. Iz PGD Moravče so sodelovali 4 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).