Intervencije

Intevencije v letu 2012

15.02.2012 16:00; Tehnična in druga pomoč, Sršenje gnezdo, Straža pri Moravčah 10. Iz PGD Moravče je sodelovalo 7 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
18.02.2012 11:51; Stanovanjske stavbe, Požari v objektih, Dimniški požar, Trg Svobode 1. Iz PGD Moravče je sodelovalo 13 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
13.03.2012 08:59; Požari v naravi oziroma na prostem, požari na travniških površinah, blizu cerkve na Hribcah. Iz PGD Moravče je sodelovalo 10 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
21.03.2012 13:08; Stanovanjske stavbe, Požari v objektih, Detelova cesta 9. Iz PGD Moravče je sodelovalo 6 gasilcev in iz CPV Domžale 4 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
27.03.2012 17:56; Stanovanjske stavbe, Požari v objektih, Dimniški požar, Zgornja Dobrava 8. Iz PGD Moravče je sodelovalo 11 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
30.04.2012 20:11; Požari v objektih, Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, Drtija. Iz PGD Moravče je sodelovalo 14 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
20.05.2012 02:54; Požari v komunalnih in drugih zabojnikih, Šlandrova 7, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 10 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
18.06.2012 20:31; Požari v naravi oziroma na prostem, požari na travniških površinah, Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe, Škocjan. Iz PGD Moravče je sodelovalo 15 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
19.06.2012 22:33; Nesreče v cestnem prometu, prometne nesreče, Dvorje. Iz PGD Moravče je sodelovalo 15 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
26.06.2012 12:38; Tehnična in druga pomoč, poskus samomora, Stegne pri Moravčah. Ob prihodu na kraj dogodka naša pomoč ni bila potrebna, saj so ponesrečenca rešili že domači. Na kraju samem so bili tudi že reševalci in policija. Iz PGD Moravče so sodelovali 3 gasilci. Izvoz z GVM-1 in GVC 24/50.
11.07.2012 23:49; Nestanovanjske stavbe, Požari v objektih, Požar gospodarskega poslopja, Cesta heroja Vasje 1, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 21 gasilcev, iz PGD Vrhpolje je sodelovalo 7 gasilcev, iz PGD Krašce je sodelovalo 7 gasilcev, iz PGD Velika vas je sodelovalo 9 gasilcev, iz PGD Peče je sodelovalo 12 gasilcev, iz PGD Studenec je sodelovalo 5 gasilcev in iz CPV Domžale 4 gasilci (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
27.07.2012 11:55; Tehnična in druga pomoč, zapiranje vode, Moravče. Skupaj z lastnikom smo poiskali najbližjii hidrant in nato zaporni ventil v tleh, kateri dovaja vodo do hiše, saj je bila cev pretrgana pred glavnim ventilom ob hiši. Iz PGD Moravče je sodeloval 1 gasilec.
11.08.2012 16:20; Požari v naravi oziroma na prostem, požari na gozdnih in grmovnih površinah, požar podrasti, Goričica pri Moravčah 6A. Iz PGD Moravče je sodelovalo 14 gasilcev, iz PGD Vrhpolje je sodelovalo 6 gasilcev, iz PGD Krašce je sodelovalo 5 gasilcev (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
16.08.2012 15:46; Udari strel, udari strel (brez požara), Marokova ulica 15, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 13 gasilcev. Izvoz z GVM-1 in GVC 24/50. (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
16.08.2012 16:41; Močan veter, vetrolom, Spodnji Prekar 12, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 13 gasilcev. Izvoz z GVM-1 in GVC 24/50. (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
25.08.2012 20:28; Požari v naravi oziroma na prostem, drugi požari v naravi oziroma na prostem, Spodnja Javorščica. Iz PGD Moravče je sodelovalo 8 gasilcev. Izvoz z GVM-1 in GVC 24/50. (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
24.09.2012 21:22; Močan veter, vetrolom, Negastrn, občina Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 7 gasilcev. Izvoz z GVC 24/50. (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
14.10.2012 14:00; Tehnična in druga pomoč, odstranjevanje osjega gnezda, Podgorica pri Pečah 16, občina Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 5 gasilcev. Izvoz z GVM-1 in GVC 24/50. (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
28.10.2012 09:00; Visok sneg, snegolom, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 6 gasilcev. Izvoz z GVC 24/50 in GVM-1 (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
28.10.2012 16:40; Visok sneg, snegolom, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 8 gasilcev. Izvoz z GVC 24/50 in GVM-1 (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).
29.10.2012 08:50; Visok sneg, snegolom, Hrib nad Ribčami, Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 9 gasilcev. Izvoz z GVC 24/50 in GVM-1 (Za več informacij o sami intervenciji kliknite na sliko).