Intervencije

Intevencije v letu 2011

02.03.2011 09:29; Stanovanjske stavbe, Požari v objektih, Dimniški požar,Trg Svobode 10. Iz PGD Moravče je sodelovalo 14 gasilcev.
06.04.2011 13:23; Nestanovanjske stavbe, Požari v objektih, Kozolec, Podstran 4C. Iz PGD Moravče je sodelovalo 11 gasilcev,iz PGD Krašce 5 gasilcev in iz CPV Domžale 6 gasilcev. (Za ogled kliknite na sliko).
25.04.2011 16:23; Požari v naravi oziroma na prostem, Vejevje, Podstran 3A. Iz PGD Moravče je sodelovalo 12 gasilcev, iz PGD Krašce 14 gasilcev in iz PGD Vrhpolje 7 gasilcev. (Za ogled kliknite na sliko).
08.05.2011 15:35; Požari v komunalnih in drugih zabojnikih, Zabojnik, OŠ Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 14 gasilcev.
24.08.2011 21:07; Nestanovanjske stavbe, Požari v objektih, Požar hleva, Mošenik 8. Iz PGD Moravče je sodelovalo 23 gasilcev, iz PGD Peče 15 gasilcev, iz PGD Krašce 13 gasilcev, iz PGD Vrhpolje 14 gasilcev, iz CPV Domžale 8 gasilcev in iz PGD Studenec 8 gasilcev. (Za ogled kliknite na sliko).
25.09.2011 16:55; Tehnična in druga pomoč, Sršenje gnezdo, Zgornji Tuštanj 10. Iz PGD Moravče je sodelovalo 8 gasilcev.
28.09.2011 16:55; Tehnična in druga pomoč, Sršenje gnezdo, OŠ Moravče. Iz PGD Moravče je sodelovalo 8 gasilcev.
23.10.2011 13:35; Požari v objektih, Stanovanjske stavbe, Dimniški požar, Gora pri Pečah 42. Iz PGD Moravče je sodelovalo 9 gasilcev in iz PGD Peče 9 gasilcev.
17.11.2011 15:21; Stanovanjske stavbe, Požari v objektih, Dimniški požar, Mošenik 3. Iz PGD Moravče je sodelovalo 7 gasilcev.
28.11.2011 11:29; Stanovanjske stavbe, Požari v objektih, Dimniški požar, Drtija 11. Iz PGD Moravče je sodelovalo 7 gasilcev.
01.12.2011 02:22; Stanovanjske stavbe, Požari v objektih, Požar stanovanjske hiše, Spodnji Tuštanj 12. Iz PGD Moravče je sodelovalo 20 gasilcev, iz PGD Vrhpolje 12 gasilcev, iz CPV Domžale 4 gasilci, iz PGD Krašce 8 gasilcev in iz PGD Studenec 3 gasilci. (Za ogled kliknite na sliko).
27.12.2011 13:00; Stanovanjske, stavbe Požari v objektih, Dimniški požar, Selo pri Moravčah 2. Iz PGD Moravče je sodelovalo 13 gasilcev in iz PGD Vrhpolje 7 gasilcev.