Intervencije

Intevencije v letu 2010

17.03.2010 18:18; Stanovanjske stavbe, Požari v objektih, Dimniški požar, Češnjice 10. Iz PGD Moravče je sodelovalo 17 gasilcev.
08.04.2010 17:02; Tehnična in druga pomoč, Žaganje veje, Soteska 9. Iz PGD Moravče je sodelovalo 6 gasilcev.
26.05.2010 20:20; Nesreče v cestnem prometu, prometne nesreče, Selo pri Moravčah 1. Iz PGD Moravče je sodelovalo 15 gasilcev in iz CPV Domžale 4 gasilci. (Za ogled kliknite na sliko).
30.05.2010 03:10; Tehnična in druga pomoč, Zapiranje hidranta, Češnjice 2. Iz PGD Moravče je sodeloval 1 gasilec.
31.08.2010 18:35; Tehnična in druga pomoč, črpanje vode v novogradnji, Zalog pri Moravčah. Iz PGD Moravče je sodelovalo 7 gasilcev.
17.09.2010 13:43; Poplave ob vodotokih in zemeljski plazovi med 17. in 23. septembrom 2010, vse skupaj je bilo 42 intervencij, Moravška občina. Iz PGD Moravče je sodelovalo 38 gasilcev in gasilk, iz PGD Krašce 13 gasilcev in gasilk, iz PGD Peče 11 gasilcev in gasilk, iz PGD Velika vas 6 gasilcev in iz PGD Vrhpolje 11 gasilcev in gasilk. (Za ogled kliknite na sliko).
26.09.2010 21:39; Požari na prometnih sredstvih, Požar osebnega vozila, Šlandrova ulica 1. Iz PGD Moravče je sodelovalo 24 gasilcev.
10.10.2010 04:41; Požari na prometnih sredstvih, Gori avtobus, Cesta Heroja Vasje 13A. Iz PGD Moravče je sodelovalo 12 gasilcev in iz CPV Domžale 4 gasilci. (Za ogled kliknite na sliko).
28.11.2010 17:40; Snegolom, Visok sneg, Podrto drevo, Katarija. Iz PGD Moravče je sodelovalo 5 gasilcev.
06.12.2010 07:04; Snegolom, Visok sneg, Podrto drevo, Ples. Iz PGD Moravče so sodelovali 4 gasilci.