Intervencija 07.11.2014 19:26

Poplave, poplave ob vodotokih, občina Moravče.
Zaprta cesta zaradi poplav 18.32 - skupina gasilcev izvaja preventivne obhode na območju lokalne skupnosti, 19:20; zalita in zaprta cesta Krašce - Vrhpolje, zaprta. PGD Moravče je izvajal pregled terena na lokalnem območju, zavarovanje poplavljenih cestišč. PGD Peče je opravljalo dežurstvo na svojem območju, z vlečno vrvjo so izvlekli vozilo, ki je zapeljalo s ceste. Ker ni upoštevalo zapore. PGD Velika vas so izvajali dežurstvo na svojem območju in preverjali gladino vode pod mostovi, kjer je ponavadi poplavljalo. PGD Krašce so izvajali dežurstvo na svojem območju, postavljali zapore na poplavljenih cestiščih, črpali vodo iz poplavljenih kleti. PGD Vrhpolje so postavljali zapore na poplavljenih cestiščih in mostu.
Iz PGD Moravče je sodelovalo 12 gasilcev, iz PGD Krašce 11 gasilcev, PGD Velika vas 4 gasilci, PGD Peče 3 gasilci in PGD Vrhpolje 2 gasilca.