Intervencija 17.09.2010 13:43

Poplave ob vodotokih in zemeljski plazovi med 17. in 23. septembrom 2010, vse skupaj je bilo 42 intervencij, Moravška občina. Iz PGD Moravče je sodelovalo 38 gasilcev in gasilk, iz PGD Krašce 13 gasilcev in gasilk, iz PGD Peče 11 gasilcev in gasilk, iz PGD Velika vas 6 gasilcev in iz PGD Vrhpolje 11 gasilcev in gasilk.