Intervencija 09.03.2008 01:09

Stanovanjske stavbe, Požari v objektih Požar v objektu, Stanovanjska hiša Rudnik pri Moravčah 4; iz našega društva je sodelovalo 15 gasilcev, sodelovala so še društva CPV Domžale s 5 gasilci, PGD Krašce s 4 gasilci, PGD Vrhpolje s 5 gasilci in PGD Studenec s 3 gasilci.