Intervencija 05.11.2015 09:17

Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe, Dole pri Krašcah 46.
Ob prihodu prve enote na kraj, je bil požar polno razvit in se je že razširjal na streho stanovanjske hiše, katero smo z pravočasno intervencijo uspeli obvarovati. PGD Moravče je iz GVC 24/50 izvedel NT vod do trojaka, nato pa 2 NT napada, s sprednje(južne) strani hiše, enega pa z zadnje(severne) strani hiše, s katerimi smo aktivno obvarovali hišo. Po prihodu PGD Krašce smo napeljali še tretji NT napad, s katerim se je pričelo aktivno gasiti samo garažo-delavnico. Ob tem je prispela še enota CPV Domžale.Sočasno se je opremilo 4 napadalce z IDA. Dva napadalca sta izvedla VT napad na sam goreči objekt, dva napadalca pa VT napad po stopnišču stanovanjske hiše v samo mansardo in na njen balkon, kjer je požar pričel preskakovati na stanovanjsko hišo. Odkrili smo streho kjer je bila povezava med hišo in gorečim objektom, ter pogasili goreči del, ter s tem obvarovali hišo. Zaradi zelo slabega hidrantnega omrežja je bilo potrebno racionalno uporabljati vodo, katere pa smo po prihodu CPV Domžale imeli dovolj. Med samo intervencijo so gasilci iznesli in ohladili dve 10kg jeklenki butan-propan, eno 5kg jeklenko butan -propan, ter eno 30kg jeklenko acetilena. Vse jeklenke so bile močno poškodovane v ognju. Vmes smo izvedli menjavo napadalnih skupin. V požaru je bil delno uničen goreči objekt, nekaj strehe na stanovanjski hiši, ter več orodja in opreme v gorečem objektu. Pred našim prihodom pa so sosedje z gasilnimi aparati poizkušali požar pogasiti in omejiti.Gasilci PGD Krašce so ostali na požarni straži, pri odvozu zgorenega materiala. Gasilci PGD Domžale pa so bili aktivirani s strani CPV v rezervo v CPV.
Iz PGD Moravče je sodelovalo 13 gasilcev, PGD Krašce 7 gasilcev, PGD Domžale mesto 11 gasilcev in CPV Domžale 6 gasilcev.