Intervencija 30.04.2012 20:11

Požari v objektih, Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, Drtija.
Izvoz z GVC 24/50 in GVM-1.
Po prihodu na kraj, je gorel drog telefonske napeljave, travnata površina, veje katere so kurili in nekaj lesa ter dva večja hloda. Požar smo pogasili z naprtnjačami in vodo iz vozila ter preprečili da bi se ogenj razširil na skladovnico drv.