Intervencija 29.7.2013 17:00

Vetrolom, Močan veter, Moravče, Drtija, Negastrn.
Prekrivanje streh zaradi posledic neurja 29. julija v občini Moravče.
Iz PGD Moravče je sodelovalo 18 gasilcev, iz PGD Krašce 6 gasilcev in iz PGD Vrhpolje 4 gasilci.