Intervencija 29.04.2015 15:53

Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe, Požar gospodarskega poslopja, Drtija 23, Moravče.
Opremila se je napadalna skupina z dihalnimi aparati in vodo z visokim tlakom ter vstopila v poslopje in pričela z reševanjem in iskanjem žarišča požara. Medtem smo odstranili vhodna dvižna vrata katera so bila zaradi visokih temperatur že popolnoma uničena prav tako smo napeljali vse potrebno za gašenje objekta in reševanje ponesrečencev. Napadalne skupine iz ostalih društev so pričele s pregledovanjem zgornjega dela strojne lope za morebiten preskok požara in iskanje oseb. Napeljali smo požarno vodo iz vodnjaka katere nismo rabili. Po končanem gašenju in po pregledu celotne stavbe s termokamero smo prostor izpraznili ter očistili.
Iz PGD Moravče je sodelovalo 16 gasilcev, PGD Krašce 11 gasilcev, PGD Peče 11 gasilcev, PGD Vrhpolje 8 gasilcev, PGD Velika vas 9 gasilcev in CPV Domžale 4 gasilci.