Intervencija 25.08.2012 20:28

Preko obveščanja pozivnikov, izvoz na kraj dogodka z GVC 24/50. Gorela je krompirjevka. Predno smo prišli do kraja požara, je bila intervencija že preklicana, saj so požar omejili gasilci iz PGD Vrhpolje.
Iz PGD Moravče je sodelovalo 8 gasilcev. Izvoz z GVM-1 in GVC 24/50.