Intervencija 24.08.2011 21.07

Nestanovanjske stavbe, Požari v objektih, Požar hleva Mošenik 8; iz našega društva je sodelovalo 23 gasilcev, sodelovala so še društva CPV Domžale z 8 gasilci, PGD Peče s 15 gasilci, PGD Krašce s 13 gasilci, PGD Vrhpolje s 14 gasilci in PGD Studenec z 8 gasilci.