Intervencija 24.03.2015 20:35

Tehnična in druga pomoč, tehnična in druga pomoč, reševanje obolelih, Vegova ulica 1.
Odpiranje vrat oboleli stanovalki.
Iz PGD Moravče je sodelovalo 12 gasilcev.