Intervencija 24.03.2015 09:14

Požari v objektih, Stanovanjske stavbe,Vrhpolje pri Moravčah 3A, Moravče.
Na omenjenem naslovu je prišlo do dimniškega požara, vendar je ob našem prihodu že nehalo goreti. Objekt smo pregledali z termo kamero in prepovedali nadaljnje kurjenje, dokler ne uredijo dimnika.
Iz PGD Moravče so sodelovali 4 gasilci, iz PGD Vrhpolje 2 gasilca in iz CPV Domžale 3 gasilci.