Intervencija 21.03.2012 13:08

Stanovanjske stavbe, požari v objektih. Detelova cesta 9.
Izvoz z GVM-1, GVC 24/50.
Ob prihodu na kraj smo opravili prvi ogled in takoj odstranili lastnika od gorečega objekta. Pričeli smo z gašenjem z zunanjim napadom skozi odprta garažna vrata-plamen je izhajal na 3/4 velikosti vrat, po omejitvi plamenov smo izvedli notranji napad za dokončno pogasitev notranjosti garaže. Opravili smo podrobni pregled celotnega objekta in pričeli z prezračevanjem, ter iskanjem in pogasitvijo posameznih žarišč.