Intervencija 20.05.2012 02:54

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih, Šlandrova 7, Moravče.
Izvoz z GVC 24/50.
Po prihodu v gasilski dom, so goreli štirje 1000 litrski zabojniki za papir na ekološkem otoku zraven gasilskega doma.