Intervencija 18.06.2012 20:31

Požari v naravi oziroma na prostem, požari na travniških površinah, Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe, Škocjan.
Izvoz z GVC 24/50, AC 16/50 in GVM-1.
Gorel je hlev v Škocjanu. Pomoč z dovažanjem vode in pomoči CPV Količevo.