Intervencija 16.08.2012 16:41

Ob 16:41 sta se podrli tudi drevesi čez cesto v Sp. Prekru, kateri pa so do našega prihoda že skoraj v celoti odstranili domačini. Pomagali smo jim dokončno pospraviti drevesi iz ceste.
Iz PGD Moravče je sodelovalo 13 gasilcev. Izvoz z GVM-1 in GVC 24/50.