Intervencija 16.08.2012 15:46

Aktivirani smo bili ob udaru strele v trafo postajo na Marokovi 15, kjer se je močno iskrilo. Zahtevali smo odklop elektrike od elektro podjetja, in nato pričeli z evakuacijo iz dveh hiš. Na eno hišo so se na bakreno streho naslonili elektro vodniki in se je močno iskrilo do odklopa električne energije, tačas smo nudili požarno stražo. Na drugo hišo pa se je nagnil steber elektro vodnikov. Pregledali smo objekte za morebiten požar, saj je skurilo elektro napeljave. Zaprli smo regionalno cesto Moravče- Izlake, zaradi možnosti dokončnega padca elektro vodnikov na cesto. Delavci elektra so napako odpravili v večernih urah.
Iz PGD Moravče je sodelovalo 13 gasilcev. Izvoz z GVM-1 in GVC 24/50.