Intervencija 15.05.2014 20:09

Požari v objektih, Stanovanjske stavbe, Katarija 34, Moravče.
Iz kamina se je v manjši meri kadilo v prostore, katera je lastnica uspešno prezračila že pred našim prihodom, iz dimnika so izhajali tudi ogorki in približno en meter visok plamen. Ob prihodu na kraj smo skupaj z lastnico pregledali kurilno napravo, dimovod ter okolico dimovoda po celi dolžini. Do našega ogleda so saje že dogorele, zato gašenje ni bilo potrebno. Lastnici so bila izdana navodila za nadaljne ukrepe, nato smo po opravljenih formalnostih zapustili kraj dogodka. Vse aktivnosti na intervenciji smo izvajali skupaj z gasilci Pgd Velika vas. Kurilna naprava in dimovod je bil vzdrževan v skladu z pravili.
Iz PGD Moravče je sodelovalo 12 gasilcev, PGD Velika vas 10 gasilcev.