Intervencija 01.12.2011 02:20

Požar stanovanjske hiše, Spodnji Tuštanj 12; iz našega društva je sodelovalo 20 gasilcev, sodelovala so še društva CPV Domžale s 4 gasilci, PGD Krašce z 8 gasilci, PGD Vrhpolje z 12 gasilci in PGD Studenec s 3 gasilci.