Intervencija 11.07.2012 23:49

Požari v naravi oziroma na prostem, požari na travniških površinah, Požari v objektih, Požar gospodarskega poslopja, Cesta heroja Vasje 1, Moravče.
Takoj po prihodu prvega GVC na kraj smo pričeli z omejevanjem širjenja požara in najprej pogasili manjši požar na ostrešju sosednjega objekta-hleva z enim notranjim napadom in enim zunanjim. Zzaradi močnega vetra in hitrega širjenja ognja po gorečem objektu smo aktivirali celotno GZ Moravče ter za dodatno pomoč z vodo CPV-Količevo in PGD Studenec. Izvedli smo še notranji napad v objektu kjer so bile skladiščene bale in je gorelo ostrešje, ter več zunanjih, dva napada za zaščito sosednjega objekta tri napade pa za gašenje. Ko je bi ogenj omejen na prostor z balami, smo začeli s samim odkopavanjem in odvažanjem tlečih bal na odprt prostor in jih razkopali ter dokončno pogasili. Ob 3:00 so se preostale enote iz GZ Moravče odpravile iz požarišča, na požarni straži do 7:30 pa so ostali 4 gasilci PGD Moravče.
Iz PGD Moravče je sodelovalo 21 gasilcev, iz PGD Vrhpolje je sodelovalo 7 gasilcev, iz PGD Krašce je sodelovalo 7 gasilcev, iz PGD Velika vas je sodelovalo 9 gasilcev, iz PGD Peče je sodelovalo 12 gasilcev, iz PGD Studenec je sodelovalo 5 gasilcev in iz CPV Domžale 4 gasilci.