Intervencija 05.02.2013 05:56

Požari v objektih, Nestanovanjske stavbe, Velika vas 19, Moravče.
Pomagali smo pri gašenju požara, omejevanju nadaljnega širjenja požara in odstranjevanju tlečega sena. Izvedli smo več notranjih napadov, kjer so se menjavale napadalne dvojice, predvsem pri odstranjevanju sena. Napravil se je tudi napajalni vod na GVC 24/50 iz bližnjega hidrantnega priključka, ki je skrbel za nemoteno napajanje vode, kjer so pripomogli tudi PGD Senožeti, Studenec in CPV Domžale, z stalnim dovažanjem dodatne količine vode. Člani PGD Velika vas so nato pomagali pospraviti in premakniti večje količine uničenega materiala, nato pa intervencijo zaključili ob 19:16. Nekaj članov je ostalo na požarni straži do 23:00, ter z njo zaključili ko so ocenili, da večje nevarnosti ni več.
Iz PGD Moravče je sodelovalo 15 gasilcev, PGD Velika vas 15 gasilcev, PGD Studenec 6 gasilcev, PGD Senožeti 19 gasilcev, PGD Vrhpolje 5 gasilcev, PGD Peče 5 gasilcev in CPV Domžale 5 gasilcev.